Vali raskustase:
  Väga kerge päevasudoku
  Kerge päevasudoku
  Keskmine päevasudoku
  Raske päevasudoku
  Väga raske päevasudoku


Sudokul on vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Tänane edetabel Eilne edetabel Üleeilne edetabel
Väga kerge (1)
1. sopka 2:00
Kerge (1)
1. sopka 9:30
Keskmine (1)
1. sopka 5:16
Raske (2)
1. liisu 3:22
2. sopka 5:14
Väga raske (0)