Vali raskustase:
  Väga kerge päevasudoku
  Kerge päevasudoku
  Keskmine päevasudoku
  Raske päevasudoku
  Väga raske päevasudoku


Sudokul on vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Tänane edetabel Eilne edetabel Üleeilne edetabel
Väga kerge (2)
1. 11111 1:11
2. sopka 1:40
Kerge (2)
1. 11111 3:41
2. sopka 4:04
Keskmine (2)
1. 11111 3:43
2. sopka 12:49
Raske (3)
1. 11111 3:00
2. KB 4:41
3. sopka 7:44
Väga raske (1)
1. Toi 11:04