Vali raskustase:
  Väga kerge päevasudoku
  Kerge päevasudoku
  Keskmine päevasudoku
  Raske päevasudoku
  Väga raske päevasudoku


Sudokul on vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Tänane edetabel Eilne edetabel Üleeilne edetabel
Väga kerge (3)
1. veix 1:05
2. sopka 2:02
3. nii 2:05
Kerge (4)
1. veix 2:00
2. mark 3:03
3. sopka 3:29
4. nii 5:40
Keskmine (7)
1. homo 1:42
2. veix 2:06
3. Tigu 2:52
4. SKORPION 4:26
5. Ri 5:01
6. sopka 5:35
7. nii 6:37
Raske (8)
1. homo 2:12
2. veix 2:28
3. Ri 7:31
4. sopka 8:35
5. kl 9:40
6. nii 9:45
7. nii 10:09
8. Teeline 16:19
Väga raske (3)
1. homo 2:42
2. Tigu 10:41
3. karnuhvel 17:41